จุลินทรีย์ Fish-Bac

จุลินทรีย์ Fish-Bac

 
น้ำมีคุณภาพดี น้ำใส หน้าน้ำไม่หนืด ปลาสดชื่น เมื่อใช้ ฟิช-แบค เป็นประจำต่อเนื่อง
 

Fish-Bac จุลินทรีย์ Bacillus (บาซิลลัส)เข้มข้น รูปแบบผงอัดเม็ด

จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ เช่น สายพันธุ์บาซิลลัส เป็นจุลชีพที่มีความสำคัญในระบบบ่อกรอง ช่วยในการย่อยสลายของเสียและแก๊สพิษในบ่อเพาะเลี้ยงปลา

จุลินทรีย์ก็เป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่ง แบคทีเรียมีมากมายหลายสายพันธุ์ ซึ่งมีทั้งแบคทีเรียที่มีประโยชน์และโทษ(ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียรวมทั้งทำลายจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อื่นๆ)

การเลือกใช้จุลินทรีย์ ควรเลือกที่มีการคัดแยกสายพันธุ์ที่มีประโยชน์และไม่เกิดโทษกับปลา

ฟิช-แบค เป็นอีกทางเลือกในการใช้จุลินทรีย์ช่วยในระบบกรองแบบชีวภาพ ที่มีประโยชน์และไม่เกิดโทษต่อคนและสัตว์ ราคาประหยัด เพราะ ใช้ในปริมาณน้อยและใช้ได้นาน
 
บ่อเพาะเลี้ยงปลาไม่ว่าจะเป็นบ่อดิน บ่อปูน หรือแม้กระทั่งการเลี้ยงปลาในตู้กระจก ล้วนแล้วแต่มีของเสียจำพวกขี้ปลาและเศษอาหารเหลือแทบทั้งสิ้น ส่งผลให้มีแก๊สพิษจำพวก แอมโมเนีย ไนไตรท์ หรือมีแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคเช่นกัน ถ้าหากผู้เลี้ยงไม่สามารถทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำได้บ่อย หรือน้ำในบ่อไม่ได้รับการบำบัดที่ดีพอ ก็จะส่งผลต่อคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยง ทำให้ปลาป่วยเป็นโรค ไม่กินอาหาร และทำให้มีการเจริญเติบโตช้า ดังนั้น การบำบัดน้ำโดยอาศัยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

จุลินทรีย์ ฟิช-แบค ประกอบด้วยจุลินทรีย์ บาซิลลัส เข้มข้นไม่น้อยกว่า 10,000,000 cfu/ml. เป็นจุลินทรีย์กลุ่ม Chemoheterotrophs (คีโมเฮทเตอร์โรโทรป) ที่ต้องรับแหล่งพลังงานและคาร์บอนจากอินทรีย์สารเป็นหลัก เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์และการสลายตัวของอินทรีย์สารในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จุลินทรีย์ ฟิช-แบค อยู่ในรูปผงแบบอัดเม็ด จึงใช้ง่ายและมีความสะดวก มีความปลอดภัย

ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อใช้เป็นประจำ
1. ฟิช-แบค ช่วยลดของเสีย แก๊สพิษ จำพวก แอมโมเนีย และไนไตรท์ ในบ่อเลี้ยงปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อใช้เป็นโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอ
2. ฟิช-แบค ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำ ได้แก่ ค่าพีเอช(pH) ให้มีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของปลา
3. ฟิช-แบค ใช้ได้ทั้งปลาสวยงาม ปลาเศรษฐกิจ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสัตว์น้ำ

อัตราการใช้
ใช้ ฟิช-แบค ในอัตรา 3 กรัม(1 ช้อนโต๊ะ) ต่อน้ำ 1 ตัน ทุก 5-7 วัน หมั่นตรวจเช็คคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอทั้งก่อนและหลังการใช้

การเก็บรักษา
ควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น ห่างจากแสงแดด และปิดฝาให้สนิทหลังการใช้

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม
รหัสสินค้า K000031
ชื่อสินค้า จุลินทรีย์ Fish-Bac
ราคา 400
ร้าน โค่ยร้อยแปด
ติดต่อ 084-901-2882
ลงเมื่อ 28 พ.ย. 57 22:45


รายการอื่นๆ
ชื่อสินค้า Fish-Worm
ราคา 90 บาท
มาใหม่
ชื่อสินค้า Sumo Premium Koi Food
ราคา 380 - 1,850
มาใหม่
ชื่อสินค้า Konishi Hybrid Yamabuki Ogon
ราคา
ขายแล้ว
ชื่อสินค้า Marusei Mukashi Ogon
ราคา
ขายแล้ว
ชื่อสินค้า Isa Showa
ราคา 2,500
ขายแล้ว
ชื่อสินค้า Isa Showa
ราคา
ขายแล้ว